Kompaktlager typ " Sida-sida" 15 vagnar

Kontakta mig angående denna produkt

Lutning vänster

Bredd: 4400 mm

Djup: 3100 mm

Lastbredd per vagn= 110 mm

Öppningen är ca. 800 - 900 mm

.

Pris: 43.000:-

.

 

FInns även med 17 vagnar vänster lutning:

Bredd: 4800 mm

Djup= 3100 mm

Lastbredd per vagn 110 mm

.

Pris: 46.000:-